گوشی های هوشمند به فناوری لیدار مجهز می شود

گوشی های هوشمند به فناوری لیدار مجهز می شود با فناوری لیدار ما میتوانیم به سیستم تصویربرداری سه بعدی استانفورد کمک کنیم که قرار است ...

ادامه مطلب