کارکنان خدمات پس از فروش شرکت پرشین الماس سیستم در راستای ارزش سازمانی رضایت مشتریان و سایر ذینفعان منشور زیر را سرلوحه و راهنمای کار خود قرار داده و معتقدند رعایت آن در قالب استراتژی های تقویت جایگاه برند و توسعه خدمات پس از فروش و فنی به مشتریان ، نقش چشمگیری خواهد داشت.

در باور ما سکوت مشتری علامت رضایت ایشان نیست بنابراین:

مشتـری حـق دارد:

 • عودت مبلغ مشتری در صورت بروز ایرادات ذاتی در 24 ساعت اول
 • ضمانت قطعات مصرفی در صورتی که ایراد به وجود آمده ناشی از عیب موجود در محصول یا قطعه باشد
 • تعویض محصولات در صورت بروز ایرادات ذاتی در 3 ماه اول
 • ارائه تسهیلات جایگزینی در مواقعی که محصولات در دوران تعهد قابل تعمیر نباشند
 • الزام استفاده از یک سامانه مکانیزه جهت اعلام پایان تعمیرات به مشتری
 • تعویض محصول در مواقعی که یک ایراد پس از 2 بار تعمیر رفع نشود
 • ارائه فاکتور رسمی با جزئیات به مشتری
 • محصول خریداری نموده را طبق شرایط تحویل توافق شده و با بالاترین کیفیت دریافت نماید
 • از کیفیت روش تولید و مشخصات محصولات خریداری شده اطلاع دقیق داشته باشد
 • نسبت به خدمات قبل و پس از فروش آگاهی کامل داشته و در کوتاهترین زمان از این خدمات بهره مند گردد
 • از روش استفاده صحیح از محصولات آشنا و آگاه باشد
 • هرگونه سوال،اعتراض و شکایتی را به مسئولین اعلام و حداقل زمان ممکن پاسخ آن را دریافت نماید
 • در کوتاهترین زمان ممکن از آخرین اخبار و اطلاعیه های مرتبط با خود آگاهی یابد
 • از کارکنان شرکت انتظار احترام و برخورد مودبانه و مسئولانه داشته باشد