نصب ویندوز ۱۱ اکنون روی ۱۶ درصد از رایانه‌های شخصی

نصب ویندوز ۱۱ اکنون روی ۱۶ درصد از رایانه‌های شخصی بر‌ اساس آماری که AdDuplex ارائه می‌دهد، سهم ویندوز ۱۱ در رایانه‌های شخصی اکنون به ...

ادامه مطلب