HPE GreenLake برای Data Fabric معرفی شد

HPE GreenLake برای Data Fabric معرفی شد با یک سرویس کاملاً مدیریت شده که اولین بافت داده های ترکیبی و آماده تجزیه و تحلیل صنعت را با س...

ادامه مطلب