اپل ممکن است سیم کارت معمولی SlM را با یک تراشه eSlM ثابت در گوشی های خود جایگزین کند

اپل ممکن است سیم کارت معمولی SlM را با یک تراشه eSlM ثابت در گوشی های خود جایگزین کند   چندین گزارش اخیراً منتشر شده است که نش...

ادامه مطلب