اگر سوئیچی با مشکل مواجه شود کل شبکه با اختلال همراه است. برخی از مشکلات متداول سوئیچ عبارتند از: خرابی پورت که ناشی از شرایط نگهداری و تعویض اشتباه کابل است و تنها با تعویض پورت سوئیچ قابل حل است. چراغ پاور سوئیچ خاموش است و سوئیچ کار نمی‌کند؛ باید پاور بررسی و رفع ایراد شود یا استفاده از سیستم محافظ و تنظیم کنننده ولتاژ و UPS اضافه می‌شود. متخصصان سیسکو درالماس سیستم قادر به انجام تمام تعمیرات، تنظیمات و خدمات در زمینه سوئیچ های سیسکو هستند، تعدادی از این خدمات را در فهرست زیر می‌بینید